Class Schedule
Class Schedule:

1st Period- English 10             

2nd Period- PreAP 10              

3rd Period- AP Lang (11)             

4th Period- AP Lang (11)

5th Period- PreAP 10

6th Period - â€‹Planning

7th Period- English 10

Bell Schedule:
MONDAY, TUESDAY, FRIDAY- 7 Period Days
Announcements and B'fast- 7:45-7:55
1st Period- 7:55-8:43
2nd Period- 8:48-9:36
Break- 9:36-9:46
3rd Period- 9:51-10:39
4th Period- 10:44-11:32
5th Period- 11:37-12:52 (Lunch period-12:01-12:21)
6th Period- 12:57-1:45
Break- 1:45-1:52
7th Period- 1:57-2:45

WEDNESDAY- Odd Block/Period
1st Period- 7:45-9:10
Break- 9:10-9:20
3rd Period- 9:25-10:50
5th Period- 10:55-12:40 (Lunch period-11:29-11:49)
Panther Period- 12:45-1:35
Break- 1:35-1:45
7th Period- 1:50-2:45

THURSDAY- Even Block/Period
2nd Period- 7:45-9:10
4th Period- 9:25-10:50
6th Period- 10:55-12:40
Panther Period- 12:45-1:35
Break- 1:35-1:45
7th Period- 1:50-2:45